20.01.2022
Praznik Vaške skupnosti Sele-Vrhe

 

Vaška skupnost v MO Slovenj Gradec Sele Vrhe, ki zajema poleg omenjenih krajev še del Gmajne, je svoj praznik vezala na 11. januar, obletnico smrti njihovega duhovnika in slovenskega pisatelja Franca Ksaverja Meška, umrlega v Slovenj Gradcu leta 1964.

Meško je pisal pesmipovestiromanenovelečrticedrame in mladinske pripovedi. Še danes je na Selah in Vrhah živ spomin nanj, ljudje so ga imeli zelo radi, saj je bil tudi njihov svetovalec, in iz njegovih nekaterih dejanj in potez so se že razvile tudi različne anekdote.

Vaščani Sel in Vrh letos praznovanja sicer ne bodo priredili, je pa predsednica sveta Vaške skupnosti Irma Fajmut povedala, kaj se je pri njih dogajalo v zadnjem letu dni. Želijo, da bi sodobna infrastruktura dosegla čisto vse dele vaške skupnosti, tako bi bilo manj problematike pri dostopnosti predvsem pozimi. Naprednih razvojnih posegov si želijo tudi na državni cesti Slovenj Gradec-Kotlje, med drugom tudi kolesarko.

Za Bernekerjevo odličje za kulturo MO SG o zopet predlagali več kot 55-letni Moški pevski zbor Franc Ksaver Meško Sele-Vrhe.