25.01.2022
V CUDV Črna vzpostavili tri informacijske pisarne

V okviru projekta »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem«, ki poteka v zavodu, so sredi meseca januarja  vzpostavili 3 informativne pisarne na naslednjih območjih:

Dravska dolina – sedež VDC Sokolski dom Radlje, Pohorska cesta 20, 2360 Radlje ob Dravi, Mežiška dolinasedež  SS Hiša sreče,  Čečovje 63 d, 2390 Ravne na Kor., Mislinjska dolina – sedež VDC Slovenj Gradec, Prešernova 3b, 2380 Slovenj Gradec.

Osnovni namen informativnih pisarn bo informiranje in svetovanje za uporabnike in njihove svojce, občane, nevladne organizacije, društva, javne zavode, lokalna podjetja,..) in kasneje tudi koordinacija mobilnega kadrovskega tima za skupnostno oskrbo.

Na voljo bodo informacije o samem poteku projektu, o storitvah, ki jih v CUDV Črna nudijo za osebe z intelektualno oviranostjo, o ponujenih skupnostnih storitvah in še veliko več.

Izvajali bodo sodelovanje s celotno lokalno skupnostjo, prav tako se bodo prostori lahko uporabljali za druženje, za izvedbo delavnic ali drugih aktivnosti.