13.09.2017
V Mestni občini Slovenj Gradec letos več investicij v družbene dejavnosti in manj za ceste


Mestna občina Slovenj Gradec praznuje občinski praznik, vse leto pa je v znamenju praznovanja 750. Letnice mesta.  Za naš radio je župan Andrej Čas poudaril, da želijo praznovati z ljudmi in prireditev, ki predstavljajo vrhunec praznovanja ravno ta vikend, bo res veliko. Osrednja bo v soboto na Trgu svobode v večernem času. 

Andrej Čas je izpostavil tudi letošnje investicije iz proračuna, pri čemer je izpostavil zamenjavo strehe na 2. Osnovni šoli, obnovo in opremo kuhinje na Prvi OŠ in izgradnjo nove učilnice na Selah. Tako so iz letošnjega proračuna za investicije v družbene dejavnosti namenili 1,1 mio evrov, za komunalne in cestne investicije pa 650 tisoč evrov. Za novogradnje cest in investicijsko vzdrževanje namnjajo iz proračuna 850 tisoč evrov, kar pa ne zadošča potrebam. Za večjo učinkovitost si župan želi gradnjo in vzdrževanje občinskih lokalnih cest uresničevati z modelom javno - zasebnega partnerstva. Projekti iz nove finančne perspektive nekoliko zamujajo zaradi državnih razpisov. Iz evropskega mehanizma Celostnih teritorialnih naložb bo že prihodnje leto MO Slovenj Gradec začela graditi blok z neprofitnimi stanovanji in pokrito kopališče s parkom za urbane športe. Večja prizadevanja v Mestni občini se s  projekti navezujejo na izboljšanje trajnostne mobilnosti. Župan Andrej Čas je glede zadnje afere pri prodaji občinskih zemljišč v navezavi nakupa le-teh Boštjanu Temnikerju še pojasnil, da sta se dogovorila za njegov odhod iz občinske uprave.

 

IF