07.12.2017
Kaj je pokazala revizija v SBSG

 

Včeraj je v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec potekala 2. redna seja Sveta zavoda. Člani Sveta so se seznanili o izvedeni notranji reviziji poslovanja za leto 2016 in Poročilom neodvisnega notranjega revizorja na področju informacijske dejavnosti v SB Slovenj Gradec.

 Notranja revizija je bila izvedena s strani revizijske hiše ABC, ki je bila izbrana kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu. Namen notranjega revidiranja je bila krepitev in zaščita proračunskega uporabnika ter pomoč pri uspešnosti in učinkovitosti tveganj. Predmet notranjega revidiranja v SB Slovenj Gradec pa so bili:

  • Določitev plač in dodatkov, o čemer je bilo podanih 9 priporočil.
  • Nabava materiala in opreme ter evidentiranje in poraba dragih bolnišničnih zdravil.
  • Informacijska dejavnost v SB Slovenj Gradec, za kar je bilo podanih 12 priporočil.

Pričel se je postopek, ki zadeva spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Sveta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Člani Sveta bodo na obstoječ poslovnik naj podali svoje pripombe.

Člani Sveta so se seznanili še z Načrtom integritete Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Poročilom o realizaciji enkratnega dodatnega programa in pregledom čakalnih dob, ki so objavljene tudi na spletni strani Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

 

KV