13.02.2018
Potrjena dolgoročna strategija Koroške lekarne 2017 - 2023

Svet Koroške regije je soglašal s predlogom Dolgoročne strategije razvoja Koroške lekarne za obdobje 2017 – 2023.

Koroška lekarna z mrežo 11. lekarn na Koroškem zagotavlja prebivalcem celovito, kakovostno in varno oskrbo z zdravili na recept in brez njega, medicinskih pripomočkov in izdelkov za ohranjanje zdravja, svojo dejavnost pa nadgrajujejo s svetovalnimi storitvami. V dolgoročni strategiji bodo poskrbeli za še večjo dostopnost do zdravil in lekarniških storitev, saj želijo ohraniti vodilno vlogo ponudnika lekarniških storitev v regiji. Pri tem je direktorica Irena Pušnik do leta 2023 izpostavila povečanje stroškov kadra za  5% , ob tem pa navedla še skrb za pridobivanje novih kompetenc zaposlenih, prav tako pa bodo, če se bodo merila spremenila, podružnično lekarno uvedli še v občini Muta, ki je še edina nima. Direktorica, Irena Pušnik je pojasnila, da imajo po vseh kriterijih sedaj zadovoljiva mrežo lekarn in vsaj po sedanji zakonodaji na Muti ni potrebna.

V skladu s poslanstvom in vizijo je Koroška lekarna vsa razvojna področja usmerila v dostopnost do kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili, v kadre in stabilno finančno poslovanje. Preostanek sredstev poslovanja Koroške lekarne v letu 2016 znaša 295 tisoč evrov, ki pa ga namenijo občinam, ustanoviteljicam.

IF