12.04.2018
Na trasi severnega dela 3. razvojne osi poteka parcelacija in kasneje odkupi zemljišč

V skladu z napovedanimi aktivnostmi v zvezi z gradnjo 3. razvojne osi, že potekajo dela na terenu, parcelacije in nadalje postopek odkupov zemljišč.

Parcelacija poteka na obeh odsekih severnega dela 3. razvojne osi istočasno, od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug in od Velenja do priključka Slovenj Gradec, ki sta umeščena v prostor. Dela so se začela v marcu, o nadaljnjih postopkih pa je za naš radio več povedala dr. Lidija Kegljevič Zagorec, inženirka DRI in vodja projekta. Sklenjene so že pogodbe za izvedbo odkupov zemljišč na obeh odsekih, po pridobitvi podatkov se bodo v juniju začeli sestanki z lastniki zemljišč, prav tako so sklenjen pogodbe za arheološke raziskave. Zdaj so te aktivnosti v fazi pridobivanja soglasij z Ministrstvom za kulturo in lastniki zemljišč za dostop do njih.

V zaključni fazi je tudi javni razpis za izbiro izvajalcev projektantov za izvedbo projektne dokumentacije in geomehanskih raziskav, podpis pogodb pričakujejo konec maja.

Vse omenjene aktivnosti, lastnišvo parcel in projektna dokumentacija in nato projektiranje, so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo 3. razvojne osi, ki so vse načrtovane v letošnjem letu. Pred začetkom vseh zahtevnih postopkov so želje Korošcev usmerjene v realizacijo projekta izgradnje 3. razvojne osi v okviru znane in obljubljene časovnice, s pričetkom gradbenih del prihodnje leto.


IF