16.04.2018
Svet zavoda potrdil sanacijski program Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in Finančni načrt za 2018

Svet zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je v petek na izredni seji ponovno obravnaval sanacijski program bolnišnice in ob tem tudi Finančni načrt bolnišnice za letošnje leto, ki je del sanacijskega programa.

Tokrat je svet zavoda bolnišnice podprl predlagane ukrepe sanacije in finančnega načrta za letošnje leto. Pričakovanja Ministrstva za zdravje so po državni injekciji za blaženje izgub bolnišnic usmerjena v sanacijske programe, ki jih peljejo skupaj za boljše poslovne izide bolnišnic.

Sanacijski program Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je za nadaljnje štiriletno obdobje do vključno z letom 2021, njegovi učinki pa so fazni in v prvem letu tudi še ne bodo prinesli pozitivnega poslovanja bolnišnice. Poslovanje slovenjgraške bolnišnice brez izgube z 9000 evri prihodkov načrtujejo leta 2020, še višje prihodke nad odhodki , to je 188 tisoč evrov, pa v letu kasneje. Kot je pojasnil poslovni direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre, bodo prihodki nad odhodki uresničljivi le, če ne bo kakšnih večjih pretresov pri obveznostih in če bo ustrezna tudi cena zdravstvenih storitev na ravni poslovanja.

Finačni načrt Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za letošnje leto kaže 1,3 milijona evrov izgube, saj načrtuje prihodke v višini 45 milijonov evrov in odhodke za 46,3 milijone evrov. Med 70. ukrepi sanacijskega programa letošnji finančni načrt že vključuje 40 ukrepov, nekaj od njih pa je v pričakovanju sistemskih sprememb in kot pravi direktor Lavre, tudi višje cene zdravstvene storitve.


IF