12.07.2018
Korošcem se ni treba bati, da bi gradnja hitre ceste zamujala

V zvezi z zadnjimi informacijami, ki jih je odbor ,ki bdi nad gradnjo hitre ceste na Koroško pridobil na zadnjem sestanku na družbi iz avtoceste in ki kažejo na večje zamude pri projektiranju in gradnji ceste , ki se nikakor ne bi mogla začeti obljubljenega oktobra 2019 , se množijo negativni odzivi.

Objavili smo že pismo oziroma zapisnik mladinske iniciative za tretjo razvojno os z Raven z omenjene seje. V ponedeljek se je sestala koordinacija mladinske iniciative . Mladi od bodoče vlade zahtevajo, da na ministrstvu za infrastrukturo vzpostavi institut državnega sekretarja, ki bil bil zadolžen samo za tretjo razvojno os.

GZS OZ Koroška in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica sta objavili skupno pismo v katerem opozarjata, da je odlašanje z izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi nedopustno ter apelirata na zavedanje o pomenu gospodarstva obeh regij za razvoj celotne Slovenije, pri čemer je sodobna cestna infrastruktura razvojni imperativ.

S posebnim dopisom se je na javnost obrnil tudi novi poslanec iz Koroške v državnem zboru, Jani Prednik SD , ki zahteva realno oceno, kdaj bi se gradnja lahko začela.

Odbor za gradnjo hitre ceste je zato sklical sejo na Prevaljah , v goste pa so povabili poslovodečega ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča in predstavnike Družbe za avtoceste.

Na sami seji pa je prišlo do popolne spremembe dekorja.

Korošcem se ni treba vznemirjati, po mnenju ministra Gašperšiča roki za gradnjo severnega dela tretje razvojne osi niso ogroženi, zato je še enkrat izrekel obljubo, da se bo začela fizična gradnja ceste še pred koncem leta 2019. Predstavnik Darsa Vili Žavrlan je to potrdil, ko je dejal ,da je prišlo do nesporazuma, zamik naj bi veljal samo za prvi del ceste od Šentruperta do Velenja, ki je pod ustavno pritožbo, medtem ko naj bi za odsek od Velenja do Slovenj Gradca pospešeno opravljali vsa potrebna pripravljalna dela. Za prvi odsek pa si Dars ni upal tvegati podpisa pogodbe za projektiranje, ker ne morejo prejudicirati sodbe ustavnega sodišča. Je pa padla celo ideja, da bi drugi del hitre trase lahko začeli graditi prej, čeprav je doslej vedno bilo rečeno, da bodo prvi in drugi del gradili hkrati.

In da ne bi celoten projekt bil talec prvega dela trase so se tudi dogovorili, da bo svet koroške regije pozval ustavno sodišče, da ustavno pritožbo na prostorski načrt obravnava prednostno ter da se poskuša dogovoriti z občinama Braslovče in Polzela, da od pritožbe odstopita.