08.08.2018
Urejajo poslovno cono

Na Ravnah potekajo v tem času obsežnejša gradbena dela pri urejanju poslovne cone v Dobji vasi. Cono so razdelili na osem območij. V območju ena, gre za najstarejši del obrtne cone , severno in zahodno od novega krožišča, urejajo cesto, meteorno in fekalno kanalizacijo ter javno razsvetljavo. Od glavne žile potekajo trije kraki , kjer prav tako urejajo meteorne in fekalne vode , ulice bodo tudi na novo preplastili. V drugem območju urejanja bodo dokončno uredili novo krožišče , zgradili še eno cestno navezavo na to krožišče ter uredili javno parkirišče. Potegnili bodo še eno povezovalno cesto na vzhodni stani cone in razsvetljavo. V šestem območju pri avtopralnici na zahodni strani pa gradijo javno cesto proti bodočim gradbenim parcelam z ureditvijo ceste, pločnika in javne razsvetljave. Izvajalec del je gradbeno podjetje Slemenšek, rok za dokončanje del je 20. september letos. Vrednost del je 840 tisoč evrov, od tega naj bi iz države pridobili 713 tisoč evrov.

Poleg tega državnega razpisa na katerem je uspešno kandidirala občina Ravne so na vidiku tudi sredstva iz tako imenovanega dogovora za razvoj regije . Ta sredstva bodo na voljo v letih 2019 ali 2020 , z njimi pa bodo nadaljevali urejanje poslovne cone Ravne v Doji vasi z gradnjo dveh krožišč na glavni cesti Ravne-Prevalje , kompletno komunalno opremo na lokaciji pod skakalnicami, meteorni kanal do Likeviškega potoka ter fekalni kanal celotne poslovne cone.