09.08.2018
16. srečanje pri Prežihovi bajti

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, vabi v petek, 10. avgusta, ob 18. uri, na tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti. Pripravljajo ga že šestnajstič zapored v spomin na rojstvo Lovra Kuharja Prežihovega Voranca, pisatelja, politika , slovenskega klasika.. Slavnostna govornica bo Bojana Verdinek, profesorica slovenščine. Letos se je posvetila vplivu ljudskega slovstva v pisateljevih besedilih. Ugotovila je, da so ti elementi v njegovih zgodnjih delih , pa tudi v kasnejših potopisnih in drugih tekstih zelo močno prisotni. Pri tem so zastopane tako ljudske pesmi oziroma verzi, prozni teksti, pregovori in najmanjši jezikovni elementi, besedne zveze. Zato ne preseneča ugotovitev, da je pisatelj, ki se je gibal po svetu in prestolnicah, po duši ostal koroški kmet.

Kulturni program na srečanju ob Prežihovi bajti bo sooblikovala citrarka Tina Kseneman