13.09.2018
Projekti Las Mežiške doline zaključeni

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline je že marca lani izbrala projekte iz prvega javnega poziva za izvajanje strategije lokalnega razvoja v novi finančni perspektivi evropske unije od dela 2014 do 20. .Tokrat so bila razpisana štiri področja in sicer spodbujanje in razvoj podjetništva ter socialnega podjetništva, razvoj lokalnega turizma v Mežiški dolini, razvoj aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, kulture in spodbujanje aktivnega življenjskega sloga ter mreža storitev za ranljive ciljne skupine.

Vseh trinajst projektov so v Mežiški dolini že končali ali se zaključujejo. Za vse so že poslali poročila in za nekatera so bila tudi nakazana sredstva. Za večje projekte ,kjer je skupaj sodelovalo več občin so namenili okrog pol milijona evrov, za manjše pa 250 tisoč evrov. Iz tega naslova so v vseh občinskih središčih v Mežiški dolini pridobili nove ali obnovljene tržnice, zunanje fitnese, kolesarnice, kolesarske poti da naštejemo samo največje.

Nov razpis pa je že pred vrati. Viktorija Barbič iz družbe ALP Peca, ki je strokovna službe Lokalne akcijske skupine ga je napovedala za jesen, štirim področjem bodo tokrat oddali tudi okoljevarstvo.

Lokalna akcijska skupina mežiške doline zaradi svoje uspešnosti pridobiva tudi ponudbe iz drugih držav za skupno sodelovanje v prihodnjih projektih.