13.09.2018
Bolje kot lani, a nikakor zadovoljivo

Znani so rezultati tretje, velike prevalenčne študije obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem, v kateri so na nacionalnem inštitutu za javno zdravje, enota Ravne , preverjali prisotnost svinca v krvi otrok, starih od prvega do šestega leta starosti in devetletnikih v Zgornji Mežiški dolini ter triletnikih v Spodnji Mežiški dolini.

Od odvzetih 526 vzorcev je v starostni skupini triletnikov, ki se lahko primerja letno, bilo v zgornji Mežiški dolini14 otrok , oziroma 16 odstotkov, s prekoračeno vsebnostjo 100 mikrogramov na liter krvi. V spodnji Mežiški dolini sta bila dva takšna primera, s tem ,da so tam odkrili tudi otroka z najvišjo vrednostjo 336 mikrogramov. V vseh starostnih skupinah je bilo 30 otrok s prekoračeno mejno vrednostjo 100 mikrogramov. V globalu so torej še precej oddaljeni od cilja, da bi 95 odstotkov otrok imelo vrednost pod 100, še bolj zaskrbljujoče pa je, da so podatki nekoliko slabši kot v primerjalni študiji pred petimi leti in da trend obremenitve s svincem po letih ne upada. .

O vzrokih in predvsem s katerimi ukrepi nastopiti, da bi se stanje izboljšalo, so na na novinarski konferenci govorili Nina Pirnat, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Neda Hudopisk, predstojnica Območne enote Ravne, Tanja Bolte iz ministrstva za okolje in prostor in dr. Janja Turšič, direktorica Urada za stanje okolja v Agenciji Republike Slovenije za okolje ter županja Črne in župan Mežice. Bolj bo treba nadzorovati odprte halde, uporabo neprimernih gradbenih materialov, skrajšati čas graden v katerem se praši v okolico, ponovno preveriti okoljevarstvena soglasja in podobno. Temi bomo večjo pozornost namenili v enih od prihajajočih oddaj.