11.10.2018
Občinski svetniki MO Slovenj Gradec so sprejeli osnutek drugega rebalansa

Občinski svetniki mestne občine Slovenj Gradec so razpravljali o osnutku drugega rebalansa proračuna, s katerim so uskladili postavke zaradi dinamike investicij. Načrtovane vrednosti se razlikujejo od sedanjih, čeprav se proračun spreminja le za 20 tisoč evrov, pri odhodkih pomeni primanjkljaj. Darko Sagmaister, vodja urada za proračun je pojasnil investicije, ki se povečujejo. To je postavka obnove vodovodnega sistema v Mislinjski dolini, ki se je povečala za 580 tisoč evrov. Ker je Mestna občina Slovenj Gradec nosilka projekta, je vanjo vključen tudi delež investicije v Mislinji, ki pa se bo nato iz Mislinje vrnil v proračun.

Za 105 tisoč evrov se povečuje postavka sanacije vrtcev, pri tem gre za gradbena obnovitvena dela v vrtcu na Maistrovi, vzrok povišanja pa je višja ponudba edinega gradbinca, kot pa so načrtovali. Večja je tudi postavka vzdrževanja lokalnih cest, ki so dotrajane in jih je potrebno investicijsko vzdrževati zaradi varnosti.

Investicije v Mestni občini Slovenj Gradec, ki so bile načrtovane, a jih ne bodo izvedli, so črtali , kot je denimo komunalna ureditev stanovanjske zazidave Ozare. Tudi vodooskrba se ne izvaja v pričakovani dinamiki in se bo nadaljevala prihodnje leto. Tudi dveh mostov v Šmartnem in ob Homšnici letos ne bodo mogli zgraditi, saj se je zapletlo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Mestna občina Slovenj Gradec ima v prihodnje še možnosti zadolževanja, saj njen neto dolg znaša 412 tisoč evrov. Sicer pa se zaradi evropskih projektov obeta novo milijonsko investicijsko obdobje. Zelo blizu sta gradnji bloka z neprofitnimi stanovanji in izgradnja letno – zimskega bazena s parkom urbanih športov.

IF