11.02.2019
Komunala Slovenj Gradec letos v posodabljanje vodovodnega omrežja in pripravo dokumentacije za gradnjo nove kotlarne

Javno komunalno podjetje Komunala Slovenj Gradec v letošnjem letu načrtuje planira 11, 7 milijonov prihodkov, kar je na ravni lanskega leta. Kot smo že poročali, je lani decembra poslovni načrt komunale potrdil tudi nadzorni svet, osnovno vodilo podjetja pa je zanesljivo izvajanje osnovne dejavnosti dejavnosti in kakovostna oskrba občanov na vseh področjih.

V naslednjih letih bodo izpeljali nekaj večjih projektov, glavni projekti se nanašajo na področje pitne vode, kjer so lani že začeli z obnovo vodovodnega omrežja v občinah Mislinja in Slovenj Gradec. Kot je že pred časom povedal direktor Komunale Jožef Dvorjak, bo projekt letos zaključen, s tem pa bo zagotovljena boljša in kvalitetnejša oskrba občanov s pitno vodo. Ob tem so pridobili tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo čistilne naprave za čiščenje pitne vode z ultrafiltracijo na glavnem viru v Suhem dolu, ki jo bodo začeli graditi že letos. Ob tem si na slovenjgraški komunali prizadevajo še za izgradnjo vodovoda tam, kjer še niso priključeni na javni vodovod, enako velja tudi za manjkajoče kanalizacijsko omrežje. Največji projekt, ki čaka komunalo, pa je gradnja nove kotlovnice na lesno biomaso. Direktor Komunale Slovenj Gradec, Jožef Dvorjak je povedal, da morajo do leta 2020 75 odstotkov toplote pridobiti iz obnovljivih virov, k temu jih zavezuje nov energetski zakon. Letos bodo pridobili gradbeno dovoljenje in dokumentacijo za zagotovitev nepovratnih sredstev iz razpisov, do leta 2021 bi radi projekt dokončali.  Gradnjo bodo prilagodili dinamiki izgradnje hitre ceste oziroma južne obvoznice, saj transport sekancev pomeni obremenitev dovoznih cest. V skladu z energetsko študijo bodo ob tem začeli obnavljati tudi toplovodno omrežje, da bi zmanjšali toplotne izgube na omrežju. Z zmanjšanjem toplotnih izgub pa lahko posledično znižajo tudi ceno toplotnega ogrevanja. Naložba v novo kotlovnico bo Komunalo stala približno 2 milijona evrov.

 

KV