11.02.2019
V Vuzenici nadaljujejo z gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

V Vuzenici bodo v tem tednu dokončno potrdili proračun za letošnje leto. Slednji poleg nalog, ki jih nalaga država, predvideva kar precej investicij. Letos bodo tako kot po drugih občinah Dravske doline zaključili s projektom vodooskrba v porečju reke Drave, za kar bodo namenili največ od 5, 9 milijonov evrov vrednega proračuna. Poleg tega projekta, pa, kot pojasnjuje župan Franjo Golob, občino čaka še izvedba nekaj drugih večjih načrtov. Iz prejšnje finančne perpektive bodo črpali sredstva za čim več priklopov na novo čistilno napravo z izgradnjo sekundarnih vodov, radi bi asfaltirali čim več makadamskih površin, ostale naloge pa so vezane na porabo sredstev za društva. Med drugim imajo v načrtu nabavo vozila za gasilce in nakup šolskega kombija. Poleg naštetih investicij bi radi v Vuzenici posodobili tudi športno infrastrukturo, med drugim jih čaka zvočna izolacija športne dvorane in namestitev opreme z novimi koši ter novo športno igrišče z umetno travo. Med infrastrukturnimi projekti pa bo zagotovo največji pričetek obnove ceste med Vuzenico in Vuhredom, kjer5 občino poleg projektiranja čaka še izgradnja sodobnega pločnika, izgradnja kolesarske poti in širitev javne razsvetljave. Omenjene investicije bodo sofinancirane iz sredstev za razvoj regij.

 

KV