12.06.2019
Občina Muta praznuje 25. občinski praznik


Občina Muta 25. junija, na Dan državnosti, praznuje občinski praznik kot spomin na osamosvojitvene dogodke, ko so občani takrat ustavili kolono JLA, ki se je pomikala proti Dravogradu. V ta namen so pri klancu na Zgornjo Muto postavili tudi spominsko obeležje.

Prireditve, teh je okoli 40, se bodo odvijale od 13. do 25. junija. Letos bo praznovanje zaznamovala prva faza dokončanja obnove graščine Kinhofen, kjer domuje občina in kjer imajo prostore za vrsto dejavnosti. Za sanacijo so že leta 2017 sprejeli odločitev v okviru projektov Revitalizacija degradiranih območij v mislinjski in dravski dolini ter Energetska prenova ter storitev energetskega upravljanja javnih objektov. Gre za petletno investicijo, ki znaša 1,6 mio evrov, 700 tisoč je sredstev občine Muta, ostalo pa iz evropskih in državnih sredstev. Zaključek prve faze pomeni, da so nove prostore dobili občinska uprava, sejna soba, poročna dvorana in prostor za posamezna društva. Posebna tehnična pridobitev pa je prizidek z novim dvigalom, s čimer odpravljajo ovire za hendikepirane. V južnem delu tega prizidka bo kasneje nastal tudi nov gasilski muzej.

Med pomembnejšimi investicijami v občini Muta je projekt vodooskrbe, s katerim bo občina pridobila 21 km novega cevovoda, 5 črpališč in 1 vrtino. Letos bodo zgradili še vodovod na Svetem Primožu nad Muto, skupna investicijska vrednost projekta za občino Muta znaša 7 milijonov evrov. Naj spomnimo, da želi občina Muta skupaj z novo vlogo za spremembo projekta uveljaviti lastne gravitacijske vodne vire in tudi avstrijski vodni vir na Mlakah. Tega bo v vsakem primeru uporabila, z evropskimi sredstvi ali pa brez njih, je še poudaril župan Mirko Vošner.  Med projekti izstopa tudi celovita komunalna ureditev južnega dela Industrijske cone Muta in izgradnja kanalizacijskega voda na skupno čistilno napravo Muta - Vuzenica, prav tako sekundarna kanalizacija v delu naselja Sveti Primož in v obrtno poslovni coni pri Tušu. Želijo zgraditi še kolesarsko pot kot del Dravske kolesarske poti v dolžini 4,5 km. Oba projekta sta sofinancirala z evropskimi in državnimi sredstvi. 

Slavnostna seja občinskega sveta bo v četrtek ob 18. uri , podelili bodo tudi priznanja. Zlati grb bo prejel Rajko Rajmond Poročnik za dolgoletno umetniško ustvarjanje kovaških izdelkov, Srebrni grb bo dobilo Sadjarsko društvo Bobovec Muta, Bronasti grb pa Otmar Mori za 30. letno delo v gasilstvu. Prav tako bo Bronasti grb prejel tudi Sandi Pungartnik za dosežke in delo na kulturnem področju. Pisno priznanje občine bosta prejeli Katarina Gracej za aktivno delo v župnijski Karitas Muta in Izletniška kmetija Breznik za prizadevanja na področju turizma.  Za 20. letno uspeno delo na področju kulturnih dejavnosti bo pisno priznanje župana prejel še Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Radlje ob Dravi. Ob tem bo tudi otvoritev razstave Rajka Rajmonda Poročnika, kulturni program pa bosta oblikovali Karolina Šantl Zupan na flavti in Mojca Zlobko Vajgl na harfi. Po slovesnosti bo tudi odprtje in ogled novih prostorov. 

Zabavne prireditve so poimenovali Muta Fest, med glasbeniki pa velja izpostaviti Mambo Kingse, Ansambel Igor in zlati zvoki in Ansambel Spev. Veliko večino prireditev so pripravila domača društva in organizacije, od športnih, kulturnih in drugih srečanj.

IF