05.09.2019
Zapoznel poskus nasprotnikov trase hitre ceste ?

Nasprotniki poteka trase tretje razvojne osi na relaciji Šentrupet- Velenje ne mirujejo in tako je bila v sredo na pobudo poslanca NSI Aleksandra Reberška sklicana nujna seja komisije za nadzor javnih financ. Predlagatelj seje, poslanec Reberšek, je za gradivo predlagal kar članke iz spletnih portalov, ni pa bilo vabljeno ministrstvo za okolje, ki je strokovne podlage za trase pripravljalo. Poslanec iz Slovenj Gradca Jože Lenart, ki je tudi član te komisije je ta poskus revizije tras razumel kot zakasnel, saj je ustavno sodišče že odločalo o tem in potrdilo pravilnost oblikovanja državnega prostorskega načrta na tem odseku . Lenartu je pomembneje, kako bodo v naslednjih dneh oblikovali državno potroštvo za investicijo, ga potrdili v parlemntu in s tem pravočasni začetek gradnje hitre ceste.

Na sejo je bil vabljen tudi koordinator mladinske inciative za tretjo razvojno os z Ravne Aljaž Verhovnik, ki je zbranim povedal , da bi bilo vsako spreminjanje trase, katero je potrdila tudi neodvisna sodna veja oblasti, norčevanje iz pravne države in bi pomenilo za Koroško novih 15 let prerekanj o trasi ceste do Koroške. Med drugim je politike, leve in desne, pozval k sodelovanju pri oblikovanju državnega poroštva, da se bo letos "zgodila" prva lopata na trasi 3. razvojne osi do Koroške.