10.09.2019
Letos boljši izvidi vsebnosti svinca v krvi otrok.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območni enoti Ravne na Koroškem, sodelujejo v dolgoročnem vladnem programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, s tem da vsako leto naredijo raziskavo o vsebnosti svinca v krvi otrok, na osnovi teh rezultatov pa izdajo priporočila. Prve rezultate so javnosti posredovali v zaečtku tedna.

V mesecu maju so na odvzem vzorcev krvi povabili 115 tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline. Vabilu se je odzvalo dobrih 75% otrok, kar je dobro, pa vendar slabše, kot je bilo v navadi v zadnjih letih. Predvsem v občini Črna je bil odziv nekoliko nižji.

Veseli podatek, da so letošnje izmerjene vrednosti svinca v krvi otrok nizke. Ciljna vrednost programa, ki je pri 100 mikrogramih na liter krvi je je bila presežene zgolj pri 4 otrocih, ali 4,6 odsotka testiranih. Pri enem otroku pa je bila ugotovljena zelo visoka vrednost, 417 mikrogramov. Vendar je številka otrok s preseženo vrendostjo najnižja doslej. Padajo tudi povprečja, vendar ne tako hitro. Povprečna vrednost 38 mikrogramov je bila najmajša v zadnjih petih letih, ni pa še dosegla številk iz let 2010 in 13.

V zadnjih letih na nacionalnem inštitutu opažajo, da se povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline iz leta v leto precej spreminjajo. V letu 2017 so po zelo sušnem maju ugotavljali visoke vrednosti, letos pa po deževnem obdobju nizke. To znova kaže na onesnažen prah kot pomemben vir izpostavljenosti otrok svincu. Zato apelirajo, da se morajo aktivnosti v Zgornji Mežiški dolini usmerjati v preprečevanje izpostavljenosti onesnaženemu prahu. Poleg prekrivanja makadamskih cest so pomembne tudi druge aktivnosti, kjer se tvori prah – npr. prekopavanje onesnaženih tal ob poljedelstvu oz. vrtnarjenju in že večkrat omenjena uporabo močno onesnaženega materiala za različna gradbena dela.

Podrobnejšemu pregledu letošnjih rezultatov vsebnosti svinca v krvi otrok bomo namenili naslednjo oddajo aktualno.