08.11.2019
MO Slovenj Gradec in KDS Črneče sta podpisala pismo o nameri za izgradnjo 20 varovanih stanovanj


V Koroškem domu starostnikov enoti Slovenj Gradec so svečano odprli Velnes prostor za potrebe stanovalcev in zunanje uporabnike. Prav tako sta direktor doma starostnikov Srečko Mlačnik in župan Mestne občine Slovenj Gradec, Tilen Klugler, podpisala pismo o nameri za gradnjo varovanih stanovanj v Slovenj Gradcu.

Kot je na slovesnosti dejala vodja slovenjgraškega doma, Marjana Kamnik, je ena kopalnica z velnesom sicer majhen prostor, a velikega pomena. S tem so v slovenjgraškem domu omogočili kopanje z velnesom osebam z demenco, kot ponudbo pa jo namenjajo še uporabnikom pomoči na domu in za zunanje uporabnike, ki nimajo drugih možnosti in to storitev lahko koristijo v domu. Prav tako ponujajo ob kopanju še velnes storitve, ki pa jih bodo zunanji uporabniki morali plačati. Vrednost Velnesa je 20 tisoč evrov, storitev pomoči na domu pa slovenjgraški dom izvaja za več uporabnikov v treh občinah. Slovesno ga je odprl župan MO Slovenj Gradec Tilen Klugler, z direktorjem Koroškega doma starostnikov pa sta popisala tudi pismo o nameri za izgradnjo varovanih stanovanj v Mestni občini. S podpisom se je KDS zavezal, da bo nudil za stanovalce vse potrebne storitve.

Teh potreb je veliko je dejal direktor doma Srečko Mlačnik, saj je cilj tudi dolgotrajne oskrbe, da starejši čim dlje ostajajo v domačem okolju, prav tako imajo samo v KDS Črneče 370 vlog za nastanitev v dom. Varovana stanovanja so sedaj v Slovenj Gradcu kmalu mogoča, saj je župan MO SG Tilen Klugler v občini že pričel pogovore z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je izrazil interes za odkup 20 varovanih stanovanj, ki bi jih zgradili v bližini slovenjgraškega doma. Tilen Klugler je še pojasnil, da želi občina s prostorsko ureditvijo ves ta teritorij do Name urediti s stanovanji in primerno okolico, prav v tako imenovanem Homškem parku pa ima občina zemljišče, kjer bi ta varovana stanovanja lahko zgradili. Dejal pa je, da še ne vedo povsem, kako bodo izvedli gradnjo, lahko tudi z zasebnim investitorjem, ki bi od občine odkupil zemljišče ter se zavezal ta stanovanja potem prodati nepremičninskemu skladu, ta pa jih bo oddal v najem.

Varovanih stanovanj na Koroškem še ni, potreba zanje pa zaradi želje, da bi starejši čim dlje ostajali doma, močno narašča.

 

IF