29.11.2019
MOSG za leto 2020 predvideva rekorden proračun

Po sprejetem rebalansu proračuna za letošnje leto so slovenjgraški mestni svetniki obravnavali tudi že osnutek proračuna za prihodnje leto. Gre za rekorden, najvišji proračun v zgodovini Mestne občine, ki predvideva za kar 27 milijonov evrov odhodkov. Darko Sagmeister, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve je pojasnil, da o takih zneskih doslej še niso nikoli govorili, kar pomeni, da za 5 milijonov presegajo doslej predvidene zneske proračuna. Gre za investicije, ki jih bo sofinancirala država in EU, gradili pa bodo bazen in blok neprofitnih stanovanj, park urbanih športov, kolesarske steze, ultrafiltracijo, širila se bo podjetniška cona Pameče 3, v letu 2021 pa sledi še obnova mestnih ulic .  Zaradi velikih investicij bo morala občina iz proračuna prihodnje leto nameniti kar dodatna 1, 2 milijona. Zato tudi ne bodo izvajali nekaterih manjših investicij, saj s pretiranim načrtovanjem ne želijo ogroziti izvrševanje proračuna. Občina se bo v prihodnjem letu ponovno zadolžila za milijon evrov glavnice, konec leta 2020 bo dolg tako znašal 6, 7 milijonov evrov.

KV