13.02.2020
Srečanje prve generacije diplomantov Višje strokovne šole Slovenj Gradec


V letošnjem letu Višja strokovna šola Slovenj Gradec praznuje 20. letnico delovanja šole in prav v letošnjem jubilejnem letu imajo 1000. diplomanta, razglasitev bo potekala na slavnostni akademiji ob 20. obletnici, ki bo konec marca v Koroški galeriji in kjer bodo tudi podelili diplome.

Že januarja je bil prvi dogodek v okviru praznovanja 20. letnice, ko so pripravili športno srečanje, v torek popoldne pa je bilo na Višji strokovni šoli v Slovenj Gradcu tudi Srečanje 1. generacije diplomantov, ki so se vpisali v šolskem letu 2000 / 2001, takrat je bilo rednih in izrednih 82 študentov.

Srečanje so namenili druženju s profesorji in študenti, pa tudi prostori šole so si ogledali, kajti takrat je šola še gostovala na različnih lokacijah, medtem, ko imajo njihovi študentje sedaj lepe učilnice za predavanja in vaje.

Višja strokovna šola Slovenj Gradec že dvajset let posreduje znanje študentkam in študentom, najprej so začeli z izobraževalnim programom poslovni sekretar, zadnjih deset let izobražujejo ekonomiste, novost letošnjega šolskega leta pa je program za poklic inženir informatike. S slednjim se VSŠ še bolj odziva na kadrovske vrzeli gospodarstva v koroški regiji. V novem šolskem letu imajo v višješolskem programu informatika, kjer gre za redni in izredni študij, dodatno na voljo več 15 mest za izredni študij. Letos šolo obiskuje 164 študentov, imajo 14 predavateljev, sodelujejo pa tudi z zunanjimi strokovnjaki. 

IF