30.06.2020
Za leto dni predsedovanje Regijskemu svetu prevzema občina Črna na Koroškem


Predsedujoči regijskemu svetu, župan občine Vuzenica Franjo Golob, je danes pred jesenjo sklical zadnjo sejo s koroškimi župani in predsedovanje Regijskemu svetu po letu dni predal občini Črna na Koroškem, magistrici Romani Lesjak.

Med nalogami v predsedovanju regijskemu svetu je župan Golob omenil velika prizadevanja za zagotovitev 24 urne nujne medicinske pomoči v regiji, izredno sejo glede osnutka o pokrajinah, obstoj Stanovanjskega podjetja na Ravnah, enotno usklajevanje delovanja občin v času epidemije, posredovanja na ministrstva ob zaprtju mejnega prehoda Holmec, za vzpostavitev enotne vstopne točke za zobozdravstvo na Koroškem in drugo. Pri tem je Franjo Golob izpostavil, da želi biti Koroška regija bolj slišana na državnem nivoju in apeliral na večjo odzivnost posameznih ministrstev. Velikokrat se je namreč zgodilo, da na dopise niso prejeli niti odgovora.

Po izvedbi postopka Javnega razpisa za izbor regionalne agencije v razvojni regiji Koroška, je bila edina prijava s strani Regionalne razvojne agencije Koroška. Župani so s sklepom potrdili, da bo RRA Koroška opravljala regijske razvojne naloge za obdobje 2021 – 2027. S pismom o nameri so potrdili tudi aplikacijo Kopa Maps za potrebe invalidov.