ODDAJA ODSTIRANJA – ODDAJA ZA OSEBNO IN DUHOVNO RAST

 

Vedno več raziskav kaže, da predstavlja primanjkljaj socialnih kompetenc, še posebej pri mladih, velik družbeni problem. To pomeni, da je med nami čedalje več ljudi, ki težje shajajo sami s seboj in s svojo okolico.

V izrazu »socialna kompetenca« se skriva cela paleta zelo različnih sposobnosti in lastnosti, ki so vsaka zase zaželene in pozitivne, a na posameznika vplivajo le kot skupek. Od posameznika zahteva zdravo mero občutka lastne vrednosti in zaupanja vase, lastne odgovornosti in samodiscipline. V odnosu z drugimi se kaže kot pozornost in empatija, zmožnost tako kompromisa kot konflikta, zmožnost kritike, spoštovanje in toleranca ter sposobnost vse skupaj verbalno izraziti, torej sposobnost jezikovne kompetence. Vse to so teme, ki pomenijo skupni imenovalec oddaje ODSTIRANJA.

Oddaja temelji na predstavitvi nekega konkretnega problema, s katerim se ljudje soočamo. Avtorica približa poslušalcem ta problem na razumljiv način, ki jih pritegne k poslušanju. V vsaki oddaji gostimo vsaj enega gosta – vidnejšega strokovnjaka z našega okolja. Namen oddaje je, da pomagamo poslušalcem pridobivati, utrjevati in nadgrajevati socialne kompetence, ki jim pomagajo k učinkovitejšemu delovanju v družbi nenehnih in hitrih sprememb ter njihovemu prilagajanju okolju.

Socialni kapital je nek sicer neviden kapital, ki pa je kljub svoji nevidnosti izjemno pomemben, saj je spremenljiv v ekonomski kapital in je temelj konkurenčne prednosti posameznika, organizacij tega okolja in družbe kot celote.

Oddaja Odstiranja je na programu Koroškega radia vsako drugo in četrto sredo v mesecu med 17. in 18. uro. Ponovitev oddaje je v nedeljo med 17. in 18. uro.

Z vami v Odstiranjih je Barbara Polutnik Brusnik.