Obseg, pogoji in način izrabe programskega časa za predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju za Referendum o drugem tiru (2018)

 

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, 41/2007) Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, kot izdajatelj programa Koroški radio, določa in objavlja obseg, pogoje in način izrabe programskega časa za predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju za Referendum o drugem tiru, ki je razpisan za 13. maj 2018.

 

Koroški radio bo med referendumsko kampanjo, s prispevki v svojem rednem informativnem programu po izboru in v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili in v skladu z uredniško politiko medija enakopravno in samostojno odločal o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov.

 

Vsem referendumskim interesentom ponujamo tudi možnost komercialnega sodelovanja in oglaševanja. Pri tem ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidate ali politične stranke. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

 

V skladu s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji pa je obvezna objava naročnika oglasa. Naročena komercialna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja v času referendumske kampanje.

 

Pri objavi raziskav javnega mnenja o referendumskem vprašanju bo Koroški radio deloval v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ki med drugim določa, da je obvezna navedba izvajalca, metodologije in naročnika raziskave ter da sedem dni pred dnem glasovanja ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o referendumskem vprašanju.

 

Pritožbe:

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo referendumski interesenti ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na odgovornega urednika informativnega programa. Odgovorni urednik mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane, v skladu z zakonom je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

 

Kontaktni elektronski naslov Koroškega radia v času referendumske kampanje: info@koroski-radio.si

 

 

Direktorica in odgovorna urednica Koroškega radia:

Andreja Ogriz