NAJ VAS SLIŠIJO – VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

 

26. MAJ 2019

 

 

 

 

 

Naročanje oglaševanja

Naročnik volilnega oglaševanja je lahko le organizator volilne kampanje, ki naroči in plača oglaševanje po ponudbi, pripravljeni na osnovi povpraševanja. Obseg oglaševanja ni omejen, naročnik lahko poljubno izbira obseg, dolžino, trajanje in terminsko razporeditev, pri čemer se za izračun uporablja redni cenik.

 

Cenik oglaševanja

Za oglaševanje volilnega oglaševanja se uporablja redni cenik za radijsko oglaševanje brez popustov.

V zadnjem tednu pred volitvami, v terminu med vključno 20. in vključno 24. majem 2019 za volilno oglaševanje velja 20% pribitek, torej so cene v zadnjem tednu 20% višje od rednega cenika.

Pri oglasih dolžine nad 30 sekund se obračuna 30% pribitek, pri oglasih nad 45 sekund pa 50% pribitek. Cene za oglase, ki se predvajajo kot prvi oglasi v bloku so višje za 50%

 

Snemanje oglasov

Naročnik lahko naroči tudi snemanje oglasov, ki se zaračunava po rednem ceniku – 50 EUR + DDV za snemanje enega oglasa.

 

Način plačila

Naročilo volilnega oglaševanja je možno realizirati samo s predhodnim plačilom na podlagi izstavljenega predračuna. Predplačilo je torej obvezen pogoj za začetek predvajanja oglaševanja.

 

Rok za oddajo

Naročnik mora naročilo in oglas oddati vsaj 5 delovnih dni pred začetkom predvajanja volilnega oglaševanja.

 

 

Ponudba velja do zasedenosti terminov oziroma najkasneje do začetka volilnega molka 24.05.2019 ob 23:59.

 

 

 

S spoštovanjem!

Koroški radio

 

 

 

 

PRAVILNIK O VOLILNEM OGLAŠEVANJU

Koroški radio

 

 

Skladno z veljavno volilno zakonodajo Koroški radio s tem pravilnikom z dne 12.03.2019 ureja obseg, pogoje in način predstavitve kandidatnih list ali kandidatk in kandidatov za evropske poslance. Uredništvo informativnega programa si bo v skladu z zakonodajo in s svojo uredniško politiko prizadevalo za enakopravno in uravnoteženo predstavitev kandidatov. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.

 

 

VOLILNO OGLAŠEVANJE

 

Kandidatne liste oz. kandidatke ali kandidati za evropske poslance imajo možnost zakupa volilnega oglaševanja.

 

 

Naročilo volilnega paketa oglaševanja

 

Organizatorji volilne kampanje za volitve v evropski parlament morajo naročilo volilnega oglaševanja skupaj z oglasi oddati vsaj 5 delovnih dni pred začetkom predvajanja oglaševanja. V nasprotnem primeru radio ne more zagotoviti, da bo volilno oglaševanje izvedeno v celoti in v skladu s predvidenimi termini.

Ker je obseg terminov, ki so na voljo za volilno oglaševanje omejen, je naročanje oglaševanja možno le do razprodaje vseh terminov, ki so na razpolago.

 

Termine predvajanja določi uredništvo radijskega programa na osnovi razpoložljivega prostora in ga naročnik ne more izbrati sam.

 

Organizatorji volilne kampanje za volitve v evropski parlament, ki so naročili paket volilnega oglaševanja, morajo najkasneje tri dni pred začetkom predvajanja dostaviti posnetek volilnega oglasa v .MP3 formatu visoke kakovosti.

 

Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidatne liste, kandidatke ali kandidate. Ob tem poudarjamo, da je skladno z volilno zakonodajo v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika ter da je skladno z določili zakona o medijih za resničnost in točnost navedb v oglasu odgovoren njegov naročnik, za zakonsko skladnost oglasa in s programsko zasnovo pa izdajatelj.

 

 

Plačilni pogoji

 

Na osnovi povpraševanja se naročniku izda predračun, ki mora biti v celoti poravnan pred pričetkom predvajanja oglaševanja. Šele s predložitvijo potrdila o plačilu predračuna velja naročilo kot potrjeno.

Oglaševanja, ki ne bo v celoti plačano vnaprej, ne bomo predvajali.

 

 

SNEMANJE VOLILNIH OGLASOV

 

Snemanje volilnih oglasov je možno po predhodnem dogovoru in je lahko tudi predmet ponudbe. Naročniki pa imajo možnost da tudi sami posredujejo že pripravljene posnetke predstavitev ali oglasov.

 

 

NOVINARJI KANDIDATI

 

 

Koroški radio svojim novinarjem in urednikom ne odreka pravice, da kandidirajo na evropskih volitvah, vendar pa kandidati od uradne vložitve kandidature do izvedbe volitev v informativni redakciji ne bodo opravljali novinarskega in uredniškega dela.

 

 

Pritožbe

 

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo kandidati ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na uredništvo. Uredništvo mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane v skladu z zakonom, je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

 

Uredništvo Koroškega radia