05.05.2021
Občina Vuzenica bo uredila kulturno upravni center


Občinski svetniki Občine Vuzenica so prižgali zeleno luč za obnovo in izgradnjo kulturno upravnega centra.

Že ob sprejemanju proračuna za leto 2021 so občinski svetniki občine Vuzenica s postavko potrdili projekt obnove in izgradnje kulturno upravnega centra Vuzenica. Po izteku razpisa za izvajalska dela, pa so občinski svetniki na zadnji seji tudi potrdili finančno konstrukcijo projekta. Gre za širitev stavbe sedanjega kulturnega doma, kjer je tudi modra dvorana, v njej se širijo prostori za kulturne dejavnosti, v stavbi pa bo tudi večja sejna dvorana in prostori oz. sedež občinske uprave.  Žuapan Franjo Golob je povedal, da je vrednost investicije 1,7 milijona evrov, ob prijavi za razpis Ministrstva za kulturo pa so zanj uspeli pridobiti 500 tisoč evrov, pogodbo bodo kmalu podpisali. Ker gre za državna sredstva, je rok za dokončanje investicije zelo kratek, le do konca leta. To pa je vplivalo tudi na razpis za izvajalce del, je dejal župan, saj sta se prijavila le dva, izbrali so najugodnejšega ponudnika. 

V spodnjem delu objekta je kulturna dvorana, prostori za vaško godbo, krajevno knjižnico, sobo za prireditve, v zgornjem delu bo upravni del občine, dvorano za seje in manjše prireditve ter galerijski prostor. Na novo bodo zgradili kuhinjo, garderobo in vhod v večnamensko dvorano. Projekt zajema tudi dostopnost za invalide, ureditev okolice in parkirišč, občina pa je že ob izgradnji kanalizacije industrijske cone v tem delu uredila kanalizacijo, zamenjala dotrajane inštalacije in obnovila asfaltno prevleko.

 

IF