05.05.2021
Svetovni dan babic za večje vlaganje in veljavo


Današnji mednarodni dan babic poteka pod geslom Upoštevajte podatke, vlagajte v babice. 

Babice so že od nekdaj ključnega pomena za ženske in dojenčke, ne le pri porodih, pač pa tudi pri spremljanju nosečnosti in priprave na porod in nasvetih po porodu.

V zbornici babiške nege so se ob tem zavzeli za vzpostavitev zakonodajnega sistema, ki bi dal babicam več pravic in jih priznal kot samostojen poklic. Diplomirana babica, Marina Kvržič je pogoje za delo na Oddelku za ginekologijo in porodništvo v SB Slovenj Gradec ocenila za odlične z vsem, kar za dobro delo potrebujejo babice in kar si želijo porodnice, ki so kar zadovoljne. V starih prostorih ženske niso imele toliko zasebnosti, sedaj jim to omogočajo. Na oddelku imajo najsodobnejšo opremo, ženskam nudijo vse načine rojevanja, tudi v vodi, nudijo jim tudi uporabo protibolečinskih sredstev.  Kot je glede pomena in poslanstva babic povedala Marina Kvržič, so babice bile skozi vso zgodovino pomemben člen zdravstva, zelo so samostojne na svojem področju, vendar jih je premalo in si želijo, da bi se jih še več izibrazilo. Podpirajo vlaganja v babice, saj jih promanjkuje na nacionalnem nivoju. Prav babice so tiste, ki preprečujejo nepotrebne smrti žensk in novorejnčkov. 

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je na Oddelku za ginekologijo in porodništvu redno zaposlenih 11 babic, ki delajo v turnusu, nekaj jih je v ambulantah in tudi v perinatalnem centru. Vseskozi si na Koroškem prizadevamo doseči število 1000 novorojencev na leto.

 

IF