06.05.2021
V Radljah prvič sprožili postopek imenovanja cerkvenega trga


V Radljah ob Dravi so prvič doslej sprožili postopek preimenovanja nedavno obnovljenega cerkvenega trga v Trg Jožefa Gomboca. 

Gre za celovit prostor prej degradiranega trga s pomembnima spomenikoma - cerkvijo sv. Mihaela in obnovljenim  Marijinim znamenjem. Občina je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine ohranila zgodovinsko vrednost tega prostora in spomenikov, arheološke raziskave so pokazale ostanke cerkvenega pokopališča, kjer so se izognili posegom in delno spremenili projekt. Poleg tega pa je cerkveni trg tudi zanimiv prostor za pešce in kolesarje.

Župan občine Radlje, Alan Bukovnik je pojasil, da so se za preimenovanje odločili potem, ko so tudi občinski svetniki s sprejetjem predloga soglašali, da bi se ta prostor imenoval Trg Jožefa Gomboca, po župniku, ki je pustil velik pečat s svojim delom in  poslanstvom ptrizadevanja sožitja med občani. Sklep s predlogom so poslali na ustrezne institucije, ki bodo ocenile primernost imenovanja trga, sledila bo še državna potrditev. Kot je dejal župan Bukovnik, zaenkrat drugih pobud preimenovanj s strani občanov še niso prejeli.

Se bo pa obnova mestnega jedra Radelj še nadaljevala, saj se je občina glede sanacije degradiranega območja prijavila na razpis Evropskega sklada za razvoj. Prva faza predvideva ureditev trga v centru Radelj – mestnega jedra, s čimer bodo vzpostavili skupen prometni prostor kot eksperimentalno prometno ureditev v centru Radelj. S tem se bodo izboljšali pogoji za pešce in kolesarje . Vlogo so oddali septembra, odločitve še ni bilo.

IF