20.07.2021
V SB Slovenj Gradec znova obiski po posebnih navodilih


V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so ponovno dovoljeni obiski svojcev pacientov, ki so v bolnišnični obravnavi več kot sedem dni.

Pri takem pacientu je dovoljen petnajstminutni obisk ene zdrave osebe, in sicer vsak dan med 15. in 17. uro. Obiskovalci morajo izpolnjevati pogoj PCT – da so prebolel covid-19 v zadnjih šestih mesecih, so cepljeni ali pa imajo veljavno potrdilo o opravljenemu negativnem PCR testu za Covid-19, ki ni starejši od 72 ur.

Tudi tokrat so v veljavi izjeme: zdrav starš ob hospitaliziranem otroku, svojec kritično bolnega ter partner pri porodu, zanje so obiski možni v dogovoru z osebjem na oddelku.

Vsi obiskovalci morajo uporabljati varovalno zaščitno opremo po navodilu zdravstvenega osebja oddelka.

 Hkrati pa priporočajo upoštevanje ukrepov za preprečevanje prenosa virusa, kot so higiena rok, nošenje zaščitne maske in vzdrževanje medsebojne razdalje, tudi v zunaj bolnišničnem okolju. Prav zaradi strogih ukrepov je lahko SB slovenj Gradec dokaj dobro delovala tudi med epidemijo. Tudi sedaj je preprečevanje vnosa virusa vsakdanja skrb, še zlasti pred novo različico, ki se še hitreje širi.

 

IF