25.05.2022
Koroška podjetja so lani izboljšala kazalce poslovanja


Podjetja na Koroškem so lani izboljša ključne kazalnike poslovanja, kažejo podatki, zbrani iz letnih poročil za leto 2021, ki so jih družbe in podjetniki predložili Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). V Koroški regiji gre za 1362 gospodarskih družb, to je 57 več kot leto prej, in 1672 samostojnih podjetnikov, kar pa je 60 manj kot leto prej, še navajajo podatki Ajpesa. Prvi podatki o rezultatih lanskega poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov z območja 12 občin koroške regije kažejo, da so ti v primerjavi z letom prej zmanjšali število zaposlenih in skupno ustvarili več prihodkov, več čistega dobička in višjo neto dodano vrednost na zaposlenega, izgubarji pa so znižali čisto izgubo. 

Podatki za gospodarske družbe kažejo, da so te lani imele 12.770 zaposlenih, kar je okoli sto delavcev manj kot leto prej. Neto dodana vrednost na zaposlenega pa se je lani v primerjavi z letom prej zvišala za dobrih 13 odstotkov na 46.149 evrov. Nekoliko višja je bila lani tudi mesečna bruto plača na zaposlenega, in sicer je znašala 1825 evrov bruto. Čisti prihodki od prodaje koroških gospodarskih družbah so se glede na leto prej zvišali za dobrih 15 odstotkov na 2,1 milijarde evrov, od tega so koroška podjetja dobro polovico ustvarila na tujih trgih. Skupni čisti dobiček podjetij, ki so lani poslovala z dobičkom, je znašal skoraj 106 milijonov evrov, kar je dobrih 40 odstotkov več kot leto prej. Čista izguba podjetij, ki poslovala z minusom, pa je znašala 7,4 milijona evrov, medtem ko je leto prej znašala 46 milijonov evrov.

Podobno glede odstotkov sprememb na leto prej kažejo tudi podatki iz poročil samostojnih podjetnikov. Ti so število zaposlenih lani zmanjšali za šest odstotkov na 1515, za okoli desetino pa se je zvišala mesečna bruto plača na zaposlenega, na 1377 evrov. Samostojni podjetniki so lani ustvarili 195 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je dobrih 17 odstotkov več kot leto prej. Dobiček je znašal 18,6 milijona evrov in je bil za 29 odstotkov višji kot leto prej, izguba pa se je prepolovila na 1,2 milijona evrov.