30.11.2022
Upad obiska splošnih knjižnic med otroci

Pravljice so domiselne domišljijske zgodbe z bogatimi vizualnimi in vsebinskimi elementi, ki pri otrocih vzbujajo čustva. Za otroke, ki verjamejo v zgodbe in se poistovetijo z junaki, so lahko pomembne tudi za njihovo življenje. V zgodbah so izpostavljena vprašanja in resni pomisleki, ki otroka prisilijo k razmišljanju in odločitvam, kar mu bo koristilo v velikem in pogosto neprijaznem svetu. Na takšen način pravljice usmerjajo vedenje otroka; kot sta reševanje problemov ali čustveno inteligenco. 

V knjižnicah opažajo upad obiska ne le pri odraslih, ampak tudi pri otrocih, upad pa se je začel s koronsko krizo. A branje je izjemno pomembno za razvoj otroka. Z branjem, otrokom pomagamo, da se razvijejo v misleča, čuteča in empatična bitja. Statistike govorijo, da je med bralci več zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi kot med nebralci. Države z razvitimi bralnimi navadami so inovativnejše, srečnejše in bogatejše od držav, kjer ljudje ne berejo. Podobne razlike so tudi med ljudmi, ki berejo, in ljudmi, ki ne berejo. Z branjem razvijamo sposobnost prepričevanja in sodelovanja, ki je ključna za uravnoteženo osebno življenje in uspešno delovanje na delovnem mestu. Predvsem pa je pomembno, da se z branjem knjig učimo misliti z lastno glavo.