30.11.2022
Svet zavoda SB Slovenj Gradec o dopolnjenem programu sanacije izgube


Člani sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec so na redni 9. seji sveta obravnavali Dopolnjen program odprave izgube za leto 2022, tematika pa se ponavlja že v tretje.

Vodstvo bolnišnice Slovenj Gradec je pojasnilo, da je izguba od januarja do oktobra znašala 5,6 milijona evrov, z ukrepi, ki so usmerjeni v obvladovanje stroškov in zagotavljanje boljše izkoriščenosti opreme in doseganje načrtovanega delovnega programa, pa je ocenilo, da bi bolnišnica ob koncu leta, s 100% realizacijo programa, izgubo zmanjšala na 2,5 milijona primanjkljaja. Direktor bolnišnice Janez Lavre je za naš radio pojasnil, da je ponosen na zaposlene, ki delajo vestno in s tem omogočajo dostopnost do zdravstvenih storritev vsem zavarovancem v rednem delu in izrednem delu izven delovnega časa, v posebnih programih. Finančni vložek, če bo realizacija programa 100 %, bo okoli 6 milijonov evrov, kar bi pomenilo izgubo v višini 2,5 milijona evrov. Točnega poslovanja za leto 2022 pa kljub vsemu ne morejo napovedati, ker še niso znani podatki od ZZZ Slovenije.

Na izgubo pa vplivajo tudi višji stroški ogrevanja in dvigi cen, pa seveda napredovanja v višje razrede. Janez Lavre je pojasnil, da imajo 75% zdravnikov v najvišjem plačnem razredu, kalkulacije za ambulantno delo pa so za 3 razrede nižje, to pomeni razkorak v višini 1 mio evrov med dejanskimi stroški dela in priznanimi, ki pa ga mora pokriti bolnišnica iz lastnih sredstev, kar pomeni največji problem.

Imenovana sta dva revizorja, ki bosta pregledala poslovanje bolnišnice, na ceno zdravstvene pa sami nimajo vpliva, ker jo dogovorijo partnerji, potrdi pa Ministrstvo za zdravje. Kot je še dejal Lavre, se veseli revizije, ki bo pokazala, da poslujejo skrbno, natančno in transparentno.


IF