10.01.2019
Zdravstveni dom Slovenj Gradec z novimi dodatnimi programi


Zdravstveni dom Slovenj Gradec je doslej uspel pridobiti številne nove programe, s katerimi je obogatil ponudbo zdravstvenih storitev za paciente Mislinjske dolini. Kamlu bo zaživela nova zobozdravstvena ambulanta.

V zadnjem obdobju je Zdravstvenemu domu Slovenj Gradec uspelo pridobiti dodaten program za dispanzer za ženske, kjer program že izvajajo z dodatnimi zdravniki - ginekologi. Še zlasti pa so ponosni, da jim je uspelo pridobiti dodaten program na področju zobozdravstva in sicer na področju otroškega zobozdravstva 0,5 tima in na področju odraslega zobozdravstva 1 tim. To pomeni, da v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec že zbirajo paciente v novi ordinaciji, ki bo pričela z delom v sredini februarja. To je vsekakor spodbudno, saj bodo s tem pomembno vplivali na zmanjševanje čakalnih dob v zobozdravstvu. Nova ordinacija se nahaja v 2. nadstropju ZD SG. 

V preteklem letu so se potrudili podati tudi predlog izvajanja fizioterapije in rehabilitacije v novih kapacitetah Bazena Slovenj Gradec, dnevno pa izvajajo programe za izboljšanje zdravja tudi v slovenjgraškem Večgeneracijskem centru v Andeškem hramu.

Zdravstveni dom Slovenj Gradec je od leta 2015 uspešno obogatil programe delovanja, naj spomnimo, da so uspeli izboljšati status nujne medicinske pomoči, uvedli fizioterapijo s tremi timi, ob tem pa so tudi izobrazili fizioterapevtko za izvajanje limfne drenaže, ki bo pričela delo s pacienti po 20. januarju. Med uspešnimi novimi programi so dispanzer za ženske, nega na domu, klinični psiholog pridobili so 3 nove specialiste družinske medicine, specialistko pediatrinjo za javno mrežo, dodatne 4 ambulante družinske medicine in ambulanto za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti.

Zdravstveni dom Slovenj Gradec je uspel pridobiti tudi 880 tisoč evrov kot nov vir prihodkov z evropskimi sredstvi. S pridobitvijo projekta Center za krepitev zdravja, so pridobili 6 in pol dodatnih zaposlitev, telovadnico in nove programe na področju preventivnih programov za zdravje - spreminjanje življenjskega stila. V Občini Mislinja, MO Slovenj Gradec in Občini Dravograd imajo edini na Koroškem pilotni projekt. Zdravstveni dom Slovenj Gradec pa si še naprej prizadeva pridobiti tudi projekt dolgotrajne oskrbe.

( IF )