04.10.2019
Finančno ministrstvo več nima zadržkov pri poroštvenem zakonu

Na Ministrstvu za infrastrukturo, je v petek potekalo zadnje srečanje koordinacije za spremljanje gradnje 3. razvojne osi na Koroško pred napovedanim protestom. Sestanka so se udeležili tudi koroški župani, poslanca in predstavnik Mladinske iniciativa za 3. razvojno os. Državna sekretarka Nina Mauhler je sporočila, da je Ministrstvo za infrastrukturo poslalo predlog zakona o velikih infrastrukturnih projektih, v katerem je tudi poroštvo za 3. razvojno os. Ministrstvo za finance se s predlogom zakona strinja, je povedal državni sekretar Alojz Stana. Izsledke sestanka je pokomentiral tudi predsednik koordinacijskega odbora za izgradnjo tretje razvojne osi, dr. Matic Tasič. Slednji poudarja, da je za Koroško izjemno pomembno dejstvo, da zadrege zoper poroštveni zakon več ne omejujejo Ministrstva za finance, kar pomeni, da bo poroštveni zakon zagotovo šel v obravnavo. Tudi na odseku med Slovenj Gradcem in Holmcem se stvari že premikajo, največja težave nastopajo pri pridobivanju soglasij za umeščanje v prostor, na odseku Velenje- avtocestni križ pa je v pripravi okoljevarstveno dovoljenje, ob tem pa potekajo tudi geomehanske meritve, upoštevajoč, da bo trasa umeščena z minimalnimi posegi v kmetijska zemljišča. Dokler vlada ne bo sprejela poroštvenega zakona, še dodaja Tasič, pa seveda še ni nič dokončnega. Ob tem vsi akterji podpirajo postopke, ki tečejo, v podporo vsem, ki te postopke pripravljajo in izvajajo, pa bo tudi stekel protest 17. oktobra pred vladno palačo pod sloganom Hočmo prvo lopato.

KV