15.10.2019
Slovenjgraški vrtec ima dovolj prostih kapacitet

O vedno večjih potrebah po vpisnih mestih v koroških vrtcih smo že poročali, prav tako o prostorski stiski, s katero se spopadajo skoraj v vseh vzgojno izobraževalnih zavodih po občinah. Edini vrtec, ki ima dovolj prostih kapacitet, je Vrtec Slovenj Gradec, ki pa je tudi edini vrtec z možnostjo vpisa oziroma pričetkom izvajanja varstva med šolskim letom. V  tem šolskem letu VVZ Slovenj Gradec obiskuje 833 otrok, od tega 663 v MO Slovenj Gradec in 170 v občini Mislinja.  Pred začetkom šolskega leta so vsi slovenjgraški otroci dobili mesto v vrtcu, razen tistih, ki želijo točno določeno enoto. Vrtec jim je pred uvrstitvijo na čakalni seznam ponudil mesto v drugi enoti. Na rednem čakalnem seznamu je tako trenutno 11 otrok, od tega 6 otrok iz Slovenj Gradca, ki želijo vpis v točno določeno enoto in 5 otrok iz drugih občin. Iz rednega vpisa v vrtec bi lahko bili sprejeti vsi otroci, ki so bili vpisani v vrtec. Po rednem vpisu starši še vedno vpisujejo otroke – to je evidenčni seznam otrok, katerih starši na rednem vpisu otroka niso mogli vpisati, ker še ni dopolnil starosti 11 mesecev. Na evidenčnem seznamu je tako na dan 1. 10. 2019 skupaj 51 otrok, od tega 19 otrok na dan 1. 10. 2019 izpolnjuje starostne pogoje za vpis. Od teh je 10 otrok iz območja Mestne občine Slovenj Gradec (različni letniki in želijo vpis v različne enote) ter 9 otrok iz drugih občin, ostali otroci pa še sploh ne izpolnjujejo starostnih pogojev (rojeni november, december 2018 ali letniki 2019).

S 1. 10. 2019 je v MO Slovenj Gradec ostalo še 15 prostih mest, vendar za starejše otroke, ki jih vrtec trenutno nima na čakalnem seznamu. Mesta so v različnih enotah za otroke drugega starostnega obdobja ter za otroke s posebnimi potrebami v oddelku s prilagojenim programom. V enoti Maistrova – Škratica Mica v Slovenj Gradcu je ostala prosta igralnica, ki se bo predvidoma odprla s 1. 12. 2019, ko bo že dovolj otrok za napolnitev oddelka, ki bodo izpolnjevali starostni pogoj 11 mesecev za vpis v vrtec.

Mestna občina Slovenj Gradec je tako ena redkih občin, ki ima možnost vpisa otrok v vrtec tudi med šolskim letom. Dva homogena oddelka v Podgorju in na Maistrovi so tako odprli že v šolskem letu 2016/ 2017, prav tako en homogen oddelek na Maistrovi v lanskem šolskem letu. Nov homogen oddelek za šolsko leto 2019/20 pa je predviden s 1. 12. 2019, za starostno obdobje 1-2 leti, prav tako v enoti Maistrova.

KV