17.10.2019
Mladi o mladih

Mladinski svet Ravne pripravlja v petek, 18.oktobra, regijsko konferenco mladih, ki se bo od 9. ure dalje odvijala v prostorih Kulturnega centra na Ravnah. Namenjena je temu, da mladi sami spregovorijo o svojih problemih in pogledih, zato so teme delovanje mladinskih svetov na Koroškem, položaj mladih, medgeneracijski dialog in zagovorništvo ter okoljska problematika. Sklepe s konference bodo posredovali tudi regijskemu svetu Koroške in uradu za mladino republike Slovenije.

Na Koroškem sicer delujejo mladinski sveti v Slovenj Gradcu, v Radljah ob Dravi in na Ravnah. Organizatorji so povabili tudi mlade iz vseh srednjih šol v regiji, pričakujejo okrog 50 udeležencev.