17.10.2019
Več gradbišč v občini Muta je v zaključni fazi


Občina Muta ima v tej jeseni kar nekaj odprtih gradbenih projektov, ki so v zaključni fazi in jih bodo do zimskega časa spravili pod streho. 

Potem, ko že nekaj časa poteka pomembna prenova stavbe Kinhofen, kjer domuje tudi občinska uprava, se v tem obdobju počasi zaključuje oplesk fasade in ureditev stopnišča. Stavba je pridobila prizidek z dvigalom, kar je pomembna pridobitev za občane. Občinska uprava že nekaj mesecev domuje v obnovljenih prostorih, zdaj pa bodo v stavbi Kinhofen kmalu na voljo tudi trije prostori za različne vsebine in delovanje društev in poročna dvorana ter sejna soba za zasedanje občinskega sveta.

Velika pridobitev občine Muta je tudi podhod za pešce in kolesarje pod magistralno cesto na Spodnji Muti, kjer je že zaključena prva faza izgradnje. V tem času je bil za promet na voljo le desni pas na relaciji od Radelj proti Muti zaradi utrditve cestišča in asfalta, sedaj bo na voljo še drugi pas ceste čez reko Bistrico. Po načrtu naj bi podhod dokončali do konca leta, s tem pa se odpira tudi nemoteno kolesarjenje po kolesarski stezi, ki bo v dolžini 200 metrov omogočala kolesarjem varno vožnjo, ne da bi ti morali prečkati glavno cesto od Vuzenice, do začetka območja občine Radlje. Kolesarska steza od Vuzenice do začetka občine Radlje je za občane Spodnje Mute in tudi druge uporabnike izjemno pomembna pridobitev, saj je to hkrati tudi varna pešpot za pešce, ki se po njej namenjajo do trgovskega centra Tuš ali do pokopališča in zato velika pomembna naložba za to lokalno skupnost.

Občina Muta pa sedaj ureja tudi komunalno infrastrukturo v industrijski coni z dvema krakoma navezovalne ceste za šest novih obrtnikov oziroma podjetij. Prav v tej industrijski coni so v zadnjem obdobju uspeli za potrebe in razvoj gospodarstva v občini Muta postoriti velik preboj ne le s cestnimi povezavami, pač pa tudi z dostopnostjo elektrike, plina, vodovoda in tudi kanalizacije.

IF