29.07.2020
Center skupnostnih storitev Ko ra Ravne

 

1. julija letos so občinski svetniki na Ravnah dvignili roke za podelitev stavbne pravice za gradnjo centra skupnostnih storitev Ko ra na Ravnah svojemu partnerju ; Koroškemu domu starosntikov v Dravogradu, oziroma Črnečah. . Kot kaže naj bi država sedaj s spodbudo evropskih sredstev vendarle začela z investicijami v domove za starejše. Na Ravnah so tudi pravočasno končali iskanje lokacije, ki bo v dvorcu Javornik in njegovi okolici, in jo zaključili z že omenjeno podelitvijo stavbne pravice.

Center Ko ra na Ravnah, bo sestavljen iz več delov , obnovljenega dvorca Javornik, kjer bodo skupne službe in prizidka ,ki bo namenjen začasnim nastanitvam in dnevnemu varstvu v skupni kapaciteti 40 postelj ter glavnega poslopja z 80 posteljami, kjer bo bo potekalo institucionalno varstvo. Upravljavec objekta oziroma nosilec dejavnosti bo Koroški dom starostnikov v Črnečah. Novi center bo vseboval vse vrste storitev za starejše od dnevnega centra, pomoči na domu do institucionalnega varstva. Največje poslopje bo dom pete generacije, ki bo imel v vsakem nadstropju tudi skupne prostore, prav tako bo mogoče nadstropja med seboj izolirati.

Rok za prijavo na razpis je 3. avgust , v Črnečah se bodo prijavili pravočasno.