13.01.2021
Slovenjgadčani merijo kakovost zraka

 

Meritve koncentracij različnih snovi v zraku so najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zunanjega zraka na določenem območju. Zrak je v Sloveniji prekomerno onesnažen predvsem z delci PM10 pozimi in prizemnim ozonom poleti. Na Mestni občini Slovenj Gradec so se odločili izvajati monitoring kakovosti zraka, in sicer meritve PM 10 trdih, prašnih delcev. Z meritvami so začeli 1. januarja 2021. Eno leto bo občinska uprava vsak mesec dobivali poročila z merilne postaje pri glasbeni šoli na Cankarjevi ulici v starem mestnem jedru.

Glavni vir mikroskopsko majhnih PM10 prašnih delcev je zgorevanje trdih goriv v gospodinjstvih in v komercialnem sektorju, predvsem zaradi uporabe lesa v neučinkovitih starih kotlih na trdna goriva ali v drugih napravah z ne-optimalnim zgorevanjem lesne biomase. Pomemben delež PM10 prispeva tudi  promet, ko delci nastajajo pri zgorevanju goriv,  predvsem dizla, in pri obrabi cest, gum in zavor ter zaradi dvigovanja usedlin s cestišč. Visoke ravni delcev v zraku so tudi posledica neugodnih vremenskih razmer, ko so meteorološke razmere za razredčevanje izpustov še posebej neugodne.

Monitoring zraka na prostem bo MO SG izvajala celo leto 2021 v sodelovanju z Zavodom Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško - KSSENA.