NAJ VAS SLIŠIJO – LOKALNE VOLITVE 2022
20. NOVEMBER 2022


Naročanje oglaševanja

Naročnik volilnega oglaševanja je lahko le organizator volilne kampanje, ki naroči in plača oglaševanje po ponudbi, pripravljeni na osnovi povpraševanja. Obseg oglaševanja ni omejen, z izjemo omejitve razpoložljivega oglasnega prostora, naročnik lahko poljubno izbira obseg, dolžino, trajanje (v času trajanja volilne kampanje), pri čemer se, kot osnova, za izračun cene volilnega oglaševanja uporablja paket »Lokalne volitve 2022.«

Cenik oglaševanja

Za volilno oglaševanje se, kot osnova, uporablja cenik »Lokalne volitve 2022«. Naročniki imajo na voljo 2 različna paketa, cena je odvisna od količine zakupljenih sekund oglasnega prostora.

Ponudba je enaka za vse kandidatke in kandidate (politične opcije). Cene v ponudbi niso ugodnejše od rednega cenika oglaševanja izdajatelja.

Paket ne vsebuje izdelave predstavitvenega oglasa.

Naročnik lahko naroči tudi drugačno dolžino ali število objav predstavitvenega oglasa. V tem primeru se pripravi ustrezen preračun cene volilnega paketa po ceni 0,97 €/sec. + DDV

 

OGLASNI PAKET VOLITVE - A - 700 SEKUND

Cena: 680,00 € + DDV

 

OGLASNI PAKET VOLITVE – B – 350 SEKUND

Cena: 340,00 € + DDV

 

3 MINUTNA PREDSTAVITVENA ODDAJA KANDIDATA

Termini predvajanja: med 10.00 in 11.00 uro, med 13.00 in 14.00 uro, 16.30 in 17.00 uro, med vikendom po dogovoru, v prostih urah

120,00 € + DDV

 

5 MINUTNA PREDSTAVITVENA ODDAJA KANDIDATA

Termini predvajanja: med 10.00 in 11.00 uro, med 13.00 in 14.00 uro, 16.30 in 17.00 uro, med vikendom po dogovoru, v prostih urah

180,00 € + DDV

 

10 MINUTNA PREDSTAVITVENA ODDAJA KANDIDATA

Termini predvajanja: med 13.00 in 14.00 uro, 16.30 in 17.00 uro, med vikendom po dogovoru, v prostih urah

340,00 € + DDV

 

Snemanje oglasov

Naročnik lahko naroči tudi snemanje oglasov in predstavitvenih oddaj, ki se zaračunava po rednem ceniku, in sicer 50,00 € + DDV, za produkcijo.

Način plačila

Naročilo volilnega oglaševanja je možno realizirati samo s predhodnim plačilom na podlagi izstavljenega predračuna. Predplačilo je torej obvezen pogoj za začetek predvajanja volilnega oglaševanja.

Rok za oddajo

Naročnik mora naročilo in oglas oddati vsaj tri (3) delovnih dni pred začetkom predvajanja volilnega oglaševanja.

Ponudba velja do zasedenosti terminov oziroma najkasneje do začetka volilnega molka 18.11.2022 ob 23:59 uri, v primeru drugega kroga volitev županov (4.12.2022) volilni molk nastopi 2.12.2022.

 


S spoštovanjem!
Trženje Koroški radio

 

 

PRAVILNIK O VOLILNEM OGLAŠEVANJU NA KOROŠKEM RADIU


Skladno z veljavno volilno zakonodajo Koroški radio s tem Pravilnikom o volilnem oglaševanju (v nadaljevanju: pravilnik), z dne 05.10.2022, ureja obseg, pogoje in način predstavitve političnih strank, list in samostojnih kandidatov in kandidatk na lokalnih volitvah 2022.

Uredništvo informativnega programa si bo v skladu z zakonodajo in s svojo uredniško politiko prizadevalo za enakopravno in uravnoteženo predstavitev kandidatov. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.

Volilno oglaševanje

Kandidatke ali kandidati za lokalne volitve (za župane in člane občinskih svetov) imajo enake možnost zakupa volilnega oglaševanja.

Naročilo volilnega oglaševanja

Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve morajo naročilo volilnega oglaševanja skupaj z oglasi oddati vsaj tri (3) delovne dni pred začetkom predvajanja oglaševanja. V nasprotnem primeru radio ne more zagotoviti, da bo volilno oglaševanje izvedeno v celoti in v skladu s predvidenimi termini. Ker je obseg terminov, ki so na voljo za volilno oglaševanje omejen, je naročanje oglaševanja možno le do razprodaje vseh terminov, ki so na razpolago.

Termine predvajanja določi uredništvo radijskega programa na osnovi razpoložljivega prostora in ga naročnik ne more izbrati sam.

Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve, ki so naročili paket volilnega oglaševanje, morajo najkasneje dva (2) dni pred začetkom predvajanja dostaviti posnetek volilnega oglasa v MP3 formatu visoke kakovosti.

Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidatke ali kandidate. Ob tem poudarjamo, da je skladno z volilno zakonodajo v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika ter da je skladno z določili Zakona o medijih za resničnost in točnost navedb v oglasu odgovoren njegov naročnik, za zakonsko skladnost oglasa in programsko zasnovo pa izdajatelj.

Plačilni pogoji

Na osnovi izdane naročilnice se naročniku izda predračun, ki mora biti v celoti poravnan pred pričetkom izvajanja volilnega oglaševanja. Šele s predložitvijo potrdila o plačilu predračuna velja naročilo kot potrjeno. Oglaševanja, ki ne bo v celoti plačano vnaprej, ne bomo predvajali.

Snemanje volilnih oglasov

Snemanje volilnih oglasov je možno po predhodnem dogovoru in je lahko tudi predmet ponudbe. Naročniki pa imajo možnost, da tudi sami posredujejo že pripravljene posnetke predstavitev ali oglasov.

Novinarji kandidati

Koroški radio svojim novinarjem in urednikom ne odreka pravice, da kandidirajo na volitvah, vendar pa kandidati od uradne vložitve kandidature do izvedbe volitev v informativni redakciji ne bodo opravljali novinarskega in uredniškega dela.

Pritožbe

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo kandidati ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na uredništvo. Uredništvo mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane v skladu z zakonom, je zagotovljeno tudi sodno varstvo.


Uredništvo Koroški radio