05.05.2021
Voda pomembna strateška surovina

Na dejstvo, da voda kot strateški vir postaja vedno pomembnejša, nas opominjata dve akciji za podporo referendumom za vodo, ki sta v teku v naši državi. Prav tako pa se potreb po dobri oskrbi z vodo vedno bolj zavedajo lokalne skupnosti. Pet občin v Dravski dolini bo letos zaključilo okoli 50 milijonov evrov vreden projekt oskrbe z vodo. Županja Dravograda Marijana Cigala pravi, da je bistvo projekta z dobro vodo oskrbeti čimveč ljudi. Niso pa v tem projektu zajeti tehnološko naprednješi postopki, tako da bo voda še naprej klorirana. Cigala pa napoveduje posodobitev s priajvo na naslednji projekt.