25.01.2022
Uprravna enota Ravne in Upravna enota Slovenj Gradec - dobitnici CAF priznanja

Upravna enota Ravne na Koroškem prejemnica priznanja uspešen uporabnik CAF. Gre za model, ki dokazano vpliva na organizacijsko kulturo organizacije z boljšo interno komunikacijo, več timskega dela in večjim fokusom na potrebe zaposlenih; večjo učinkovitost upravljanja z zaposlenimi z izboljšanimi kompetencami ljudi in posledično večjim zadovoljstvom uporabnikov storitev, in navsezadnje na izboljšanje odnosov in počutja zaposlenih., je priznanje CAF ovrednotil Minister za javno upravo, Boštjan Koritnik. Tega priznanja pa so še posebej veseli na UE Ravne, je povedala načelnica UE Ravne na Koroškem, Vlasta Božnik:Med prejemniki priznanja uspešen uporabnik CAF so poleg UE Ravne še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,Upravna enota Ormož, Upravna enota Slovenj Gradec, Upravna enota Slovenska Bistrica in Upravna enota Tržič.Na Ministrstvu za javno upravo od leta 2016 poteka projekt Uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave. V tem času je bil Skupni ocenjevalni okvir – model CAF (Common Assessment Framework) – uveden in ponovno uporabljen že v več kot 100 organizacijah javne uprave in javnega sektorja širše. Že tradicionalna slovesna podelitev priznanj organizacijam, ki so v preteklem letu zaključile samooceno po modelu CAF oziroma postopek zunanje povratne informacije CAF EPI, je tudi tokrat potekala na daljavo.Skrb za kakovost ni obremenitev, temveč edina možna izhodna strategija. Tako kot državljani in podjetja, ki smo se morali prilagoditi ukrepom in spremeniti način sodelovanja in poslovanja, so tudi kakovostne organizacije hitro našle načine, da so svoje poslanstvo ne le nadaljevale, ampak s stalnimi izboljšavami, inovacijami, svežimi idejami, odprtostjo še bolj približale svoje storitve uporabnikom. Organizacije, ki imajo v svojem DNK zapisana načela odličnosti, ki razumejo vlogo voditeljstva, ki učinkovito načrtujejo in strateško razmišljajo, ki znajo upravljati s svojimi viri in partnerstvi, ki procese prilagodijo potrebam, ki skrbijo za svoje zaposlene in ki odpirajo prostor sodelovanja, zaupanja, vključenosti, poguma za spremembe, iz trenutne krize izhajajo močnejše, odpornejše, boljše,« je v uvodnem nagovoru poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik.Kot je še dejal, sta bili v preteklem letu izvedeni dve raziskavi, ki sta ugotavljali rezultate uporabe modela CAF med evropskimi uporabniki. Študijo o učinkih modela CAF na upravljanje z zaposlenimi je naročilo Ministrstvo za javno upravo  pod okriljem slovenskega predsedovanja Svetu EU.Drugo raziskavo je izvedla Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Preliminarni rezultati so pokazali, da je večini anketiranih organizacij CAF pomagal pri premagovanju Covid 19 krize. Po besedah ministra Koritnika so »organizacije, ki so tudi s pomočjo modela CAF bolj prilagodljive in v katerih vlada kultura sodelovanja, zaupanja in odgovornosti, bolje pripravljene in bolj odporne na krize.«Model CAF je na evropski ravni prepoznan kot orodje uvajanja izboljšav v javni upravi. Omogoča izmenjavo dobrih praks, vključevanje zaposlenih v predlaganje in izvajanje sprememb, s čemer pripomore k večjemu vključevanju, sodelovanju, soodločanju, preglednosti odločitev in notranji koheziji. Omogoča vpogled v prednosti že obstoječih načinov delovanja in prepoznava področja za izboljšave z ukrepi za njihovo uresničitev: kaj delamo dobro in kje se lahko še izboljšamo.Ključni rezultat samoocene je akcijski načrt ukrepov za izboljšanje delovanja organizacije. Ko so ukrepi uresničeni, je čas za novo samooceno in nove ukrepe. Priznanja ZAČETNIK CAF in UPORABNIK CAF smo podelili tokrat že peto leto. Prvič so bila ta priznanja podeljena v začetku letu 2018 vsem organizacijam, ki so samooceno po modelu CAF izvedle leto poprej. Letos smo že tretjič podelili tudi priznanja USPEŠEN UPORABNIK CAF, ki so jih prejele tiste organizacije, ki so v zvezi z uporabo modela CAF prestale zunanjo presojo.Priznanja so prevzeli predstojniki organov (ministri, generalni direktorji, direktorji, načelniki), predstavniki vodstev za kakovost ali vodje samoocenjevalnih skupin.Med prejemniki priznanja Uspešni uporabnik CAF je bilo letos tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ministrica Simona Kustec je ob prejemu priznanja povedala, da samoocena predstavlja ogledalo dela ministrstva, akcijski načrt ukrepov pa gonilo napredka tako pri notranji organizaciji, kot sodelovanju s številnimi deležniki, ki vstopajo v prostor izobraževanja, znanosti, športa in mladine. »Ključne so ravno izboljšave. V postopku CAF so le-te konkretno vezane na ukrepe, ki zagotavljajo vpeljavo potrebnih sprememb za omogočanje agilnosti našega ministrstva,« je dejala ministrica.Dogodek je zaključila Barbara Zupanc, vodja projekta Uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave na Ministrstvu za javno upravo. Povedala je, da prizadevanja ekipe za uvajanje standardov odličnosti po modelu CAF v organizacije javne uprave v Sloveniji niso ostala neopažena tudi v mednarodnem okolju. "S ponosom povem, da je naša praksa z modelom kakovosti predstavljena v drugih državah po svetu in tudi v tujih medijih, ta trenutek v enem od ruskih medijev," je dejala in dodala, da je bilo področje izpostavljeno in opaženo tudi v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, še posebej na Konferenci o kakovosti. "V posebno veselje pa mi je, da vas danes lahko povabim na prvo javno predstavitev študije o učinkih modela CAF, ki bo 20. januarja in bo prvič potekala v slovenskem jeziku," je sklenila Zupančeva.