27.05.2022
Kralj Matjaž ima odslej svojo poštno znamko

 

Na pošti 2393 Črna na Koroškem je danes v uporabi priložnostni poštni žig Kralj Matjaž. Koroško filatelistično društvo, v sodelovanju s Pošto Slovenije in Občino Črna na Koroškem  je dopoldne predstavilo priložnostno poštno znamko Kralj Matjaž iz serije znamk Pošte Slovenije »Evropa 2022: Zgodbe in miti«. Sklop je sestavljen iz priložnostne poštne znamke, ovitka prvega dne in žiga prvega dne. Žig bo v petek, 27. maja 2022 v uporabi na pošti 2390 Črna na Koroškem. Koroško filatelistično društvo je v sodelovanju z Občino Črna kot dopolnitev sklopa Pošte Slovenije pripravilo maksimum-karta. V Avli črnjanskega  Kulturnega doma je na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je na temo »Kralj Matjaž na znamkah in filatelističnih celinah« postavil Jože Keber. Maksimum karto pa  je oblikoval arhitekt Borut Bončina. Filatelistična zveza Slovenije vsako leto izda filatelističen esej ene od znamk serije »Evropa« in letos je bila izbrana znamka z motivom kraja Matjaža.