22.05.2019
V Črni so pogozdovali

Občino Črna na Koroškem je v zadnjih letih prizadelo več naravnih katastrof – neurja, plazovi, poplave in vetrolomi, katerih posledice še vedno odpravljajo. Prav vetrolomi so v bogatih gozdovih povzročili velikansko in nepopravljivo škodo z dolgoročnimi posledicami. Za pomoč pri obnovi poškodovanih območij je Prva osebna zavarovalnica ob lanskem Dnevu prihodnosti, ki ga v Sloveniji obeležujemo 14. decembra, občini Črna donirala sredstva za nakup več kot 7.250 sadik gozdnih dreves. Dobrodelna gesta je bila s strani prebivalcev Črne lepo sprejeta, v zavarovalnici pa so obljubili, da bodo pomladi zaposleni te sadike pomagali tudi posaditi. Drevesa so v torek tudi sadili številni prostovoljci, kar okoli 200 se jih je zbralo, in gozdarji. Drevesa so sadili zaposleni iz Prve osebne zavarovalnice, zaposleni iz občinske uprave in režijskega obrata Občine Črna na Koroškem, predstavniki Zavoda za Gozdove Slovenije, lastniki gozdov, zaposleni in učenci OŠ Črna na Koroškem, zaposleni in uporabniki CUDV Črna na Koroškem, predstavniki društev in drugi občani. S tem so dodatno poudarili pomen medsebojnega sodelovanja, pomoči in prostovoljnega dela tam, kjer je to najbolj potrebno. Skupaj želijo pokazati, da jim ni vseeno za naravo, ljudi in za kraje, ki že od nekdaj slovijo po gozdnem bogastvu.

Orkanski veter je v Črni samo lani podrl okoli 115 000 kubičnih metrov lesa, posledice pa še vedno odpravljajo. Skrajni roki za spravilo lesa ob neugodnih razmerah za razvoj podlubnikov so predvideni vse do jeseni. Vodja krajevne enote zavoda za gozdove v Črni, Milan Golob je povedal, da je v zasebnem sektorju pospravljenih že več kot polovica vseh podrtih dreves, medtem ko dela v državnih gozdovih nekoliko počasneje tečejo. Največ škode je bilo v Koprivni, drevesa pa so posadili v Javorju, Bistri in Koprivni. Županja Romana Lesjak se je akcije razveselila in jo pohvalila, saj gre za prvo tovrstno akcijo vse odkar so Črno prizadele številne nesreče. Kot je še poudarila Lesjakova, s takimi akcijami še dodatno poudarjajo pomen medsebojnega sodelovanja, pomoči in prostovoljnega dela in potrjujejo, da ne nosijo zaman naziva prostovoljstvu prijazna občina.

KV