04.10.2019
Razpis za prodajo Rimskega vrelca

Danes je v uradnem listu izšel razpis za prodajo kompleksa Rimski vrelec. Gre za tretji poskus občine Ravne na Koroškem , da najde kupca in investitorja za opuščeni hotelsko turistični kompleks. Prav dva sta bila neuspešna, na drugega se je sicer prijavil ruski investitor, odkupil nepremičnino, ni pa mu uspelo zagnati investicije. Občina Ravne je Rimski vrelec spet odkupila, izvedla nekaj tržnih aktivnosti in raziskav. V tem času so imeli več kontaktov s potencialnimi kupci, župan ocenjuje, da tudi s tremi resnejšimi, zato so zdaj izdali razpis.

Razpis bo odprt do 20 . novembra. Posebna komisija bo izbrala ponudnika, ki bo zbral največ točk po kriterijih: višina kupnine, predvidena višina investicijskih vlaganj, predvideno število namestitvenih kapacitet, število in obseg spremljevalnih dejavnosti, število ustvarjenih delovnih mest ter datum začetka obnove in konec zaključka investicije.

Komisija bo po javnem odpiranju ponudb občinskemu svetu predlagala najboljšega ponudnika, le-ta ga dokončno potrdi, predvidoma do konca leta. V razpis so zapisane tudi varovalke, če se izbrani kupec ne bi držal dogovorjenega. Prejšnjemu kupcu Abidovu so dolžni še zadnji obrok odkupnine v višini 100 tisoč evrov, ki zapade marca 2020. V primeru nakupa je poplačan takoj, na nepremičnino pa se takoj tudi sprosti hipoteka prejšnjega kupca.

Med tremi omenjenimi potencialnimi kupci naj bi bila dva tuja in en domač. Prvi bi mineralno vodo močno vključil v ponudbo in zgradil tudi polnilnico, drugi bi razvijal bolj športni in rekreacijski , tretji pa klasičen hotelsko zdraviliški turizem.

Župan Rožen je še dejal, da je to zadnji poskus, da bi Rimski vrelec obnovili kot hotelsko destinacijo, če ne bo uspel, bo treba razmisliti o drugi namembnosti lokacije , bodisi kot dom starostnikov ali za individualno gradnjo.