07.02.2019
V Radljah letos 11, 8 milijonov vreden proračun

11, 8 milijonov evrov vreden proračun so v Radljah ob Dravi potrjevali svetniki na zadnji seji občinskega sveta in z desetimi glasovi za in šestimi proti dali zeleno luč nekaterim prioritetnim investicijam, ki so pred iztekom tokratne finančne perspektive vezane na črpanje evropskih sredstev. Poleg projekta vodooskrbe, ki bo občino Radlje do zaključka stal še približno 4 milijone evrov, imajo v Radljah namen zaključiti še nekaj drugih projektov. Župan Alan Bukovnik je poevdal, da so precej sredstev namenili tudi obnovi cest, protiprašnim zaščitam, komunalni ureditvi Hmeline in drugim projektom, med večjimi je tudi ureditev centra Prosilva. V Radljah so že pred časom sprejeli idejo, da bodo ustanovili center sonaravnega in trajnostnega in mnogo namenskega gospodarjenja z gozdovi, ki bo imel vlogo osveščanja in izobraževanja. Vsaj en del centra z muzejsko zbirko v Radeljskem dvorcu bo zaživel že letos, ko bo septembra v Radljah potekala tudi skupščina evropske Prosilve, združenja strokovnih služb na področju gozdarstva. Drugi del centra bo Paviljon, celotna investicija pa bo občino stala okoli 200 000 evrov.

 

KV