10.07.2019
Denar od lota za reševanje stanovanjskih problemov

 

Lani je občina Ravne na Koroškem nepričakovano prejela davek na velikanski dobitek na lotu. V letošnjem proračunu so večji del tega denarja , 450 tisoč evrov namenili stanovanjski gradnji. Občinski svet je ustanovil komisija , pretežno mlajših svetnikov, ker naj bi imeli stanovanjske probleme predvsem mladi. Upravne službe občine so komisiji pripravile gradivo za pregled lokacij, kjer bi bila možna gradnja večstanovanjskih ali individualnih hiš.

Aljaž Verhovnik, podžupan , povzema dosedanje delo te komisije ,ki so ga obravnavali na zadnji seji občinskega sveta. Komisija je od petih pozivno ocenila tri lokaicje, čeprav ni jasno, da je med njih prišlo po obsegu izjemno utesnjeno parkirišče med dvema cestama na Partizanski ulici, ter lokacija Čečovje vzhod, za katerega je že pred leti anketa pokazala, da zanj ni zanimanja. Edina resna lokacija za nekaj večjo stanovanbjsko gradnjo tako ostaja Čečovje jug. To je lokaicja v občinski lasti v velikosti 2 ha in je zazidljiva . Primernejša bi bila za indvidualno stanovanjsko gradnjo. Pred odločitvijo bi bilo treba opraviti še geohidrološke raziskave o primernosti terena.

Manjši del dobitka od lota pa je občina v letošnjem proračunu namenila za nakup vozila za prevoze invalidov in starejših oseb.